Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Norsensus Mediaforum poszukują 20 gmin do udziału w ogólnopolskim projekcie „Narada Obywatelska o Klimacie”. Chcemy serdecznie zachęcić Państwa do udziału w tej inicjatywie.

Projekt skierowany jest do gmin które chcą podnieść swoje kompetencje w organizowaniu konsultacji społecznych. Organizatorom zależy szczególnie na udziale małych i średnich gmin, które nie zawsze mają zasoby, żeby realizować rozbudowane projekty partycypacyjne.

Więcej informacji

Celem projektu jest przygotowanie i wspomaganie gmin w realizacji konsultacji społecznych metodą narady obywatelskiej. Więcej informacji o projekcie i samej metodzie znajdą Państwo w załączonym pliku – POBIERZ TUTAJ.

Wcześniejsze doświadczenie osób uczestniczących nie jest wymagane. Organizatorzy zapewniają dwudniowe szkolenie z metody (noclegi i wyżywienie będą zapewnione), opiekę mentorską, wsparcie merytoryczne i finansowe w realizacji narady. Warunkiem udziału w projekcie jest udział w szkoleniu w styczniu i deklaracja zrealizowania narady lokalnej w pierwszej połowie 2024 roku.

Terminy szkoleń: 18-19 stycznia 2024 lub 22-23 stycznia 2023.

Każda gmina może oddelegować na szkolenie 2 osoby. Jedna z tych osób może reprezentować lokalną organizację, instytucję lub grupę nieformalną, która będzie wspierać organizację lokalnej narady.

Zgłoszenia

Chęć udziału należy zgłosić przez formularz online: https://poledialogu.typeform.com/to/zz3AVCHr

Kontakt

W razie pytań odsyłamy do koordynatorów projektu, z który można skontaktować się przez tę stronę internetową: poledialogu.org.pl/narada-obywatelska-o-klimacie/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG oraz z dotacji German Marshall Fund.