na realizację debat on-line w roku 2023 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów m.in. SPARK, oraz LIFE_Together_for_1,5, finansowanych przez Komisję Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE 2014-2020, a także przez Komisję Europejską z instrumentu finansowego DEAR za pośrednictwem CAN-Europe (regranting) w projekcie ClimACT; a także w ramach innych projektów które będą miały miejsce w roku 2023 i będą prowadzone w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut  na rzecz Ekorozwoju. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie minimum 6 debat on-line (średnio co dwa miesiące) w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat on-line w ramach działalności projektowej i statutowej Instytutu w roku 2023.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1a. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na serwisie Facebook oraz portalu FB ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

1b. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym z udziałem zarejestrowanej publiczności na serwisie Facebook oraz portalu FB ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

2. Obsługi debat on-line poprzez wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 27.01.2023 do godz. 12:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny transmisji opisanej w punkcie 1a oraz w punkcie 1b, obsługi oraz montażu i renderingu dla jednej debaty on-line.

Sposób oceny ofert:

Podstawą wyłonienia zwycięskiej oferty będzie cena za realizację jednej debaty on-line (60%) oraz ocena jakości oferowanego doświadczenia (portfolio projektów – 40%). Na ocenę jakości składają się następujące aspekty: estetyka prowadzonych nagrań (na podstawie dostarczonych materiałów zdjęciowych i filmowych 15%), charakter zrealizowanych zleceń (najwyżej cenione są zlecenia zbliżone stylem realizacji do planowanych debat 25%). Ocenę jakości prowadzą niezależnie dwie osoby z zespołu Fundacji InE – oceną końcową stanowi średnia ocen dwóch ekspertów.

Wyłonienie wykonawców

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach, nie później niż do 30.01.2023 roku do godz. 12:00. Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju obejmującą usługę realizacji czterech debat online. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail: k.wieladek@ine-isd.org.pl

Informacje dotyczące warunków udziału w postepowaniu, wymagań dotyczących realizacji transmisji online oraz wykluczeń znajdują się w poniższym zapytaniu ofertowym