Otwieramy zapytanie ofertowe na realizację naukowych debat on-line w okresie od 08.03.2021 do 28.03.2021 na temat zmian klimatu, ochrony środowiska i ekologii w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu. Debaty będą finansowane przez Ambasadę Brytyjską oraz LIFE i NFOŚiGW.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji jednej debaty on-line w czasie rzeczywistym w dwóch wersjach językowych (polski/angielski) na portalu ChrońmyKlimat.pl, na portalu FB ChrońmyKlimat i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, oraz nagrania drugiej debaty bez transmisji live.

2. Obsługi debat on-line poprzez:

a) możliwości łączności telekonferencyjnej ze wskazanymi panelistami, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników;

b) zapewnienie aplikacji z moderacją czatu;

c) zapewnienie tłumacza symultanicznego do omawianej tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska na naukowym poziomie językowym, do dwóch debat on-line z Polski – Angielski (Brytyjski); z Angielski (Brytyjski) – Polski.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line.

Termin nadsyłania ofert upływa 19.02.2021 do godz. 12:00.

Więcej w pliku PDF poniżej