Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy do realizacji dwóch debat on-line w miesiącach marzec-wrzesień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym). Finansowanego przez Interreg Europa Środkowa (85%) oraz środki własne fundacji. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie 2 debaty on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu na podane poniżej ogólnie tematy:

  • Zarządzanie wodą w mieście
  • Kryzys wodny – jak mu zapobiec?

Przewiduje się emisję debat na żywo on-line w następujących ramowych terminach:

  • 22-26 marca 2021 lub
  • 6-9 kwietnia 2021 lub
  • 19-23 kwietnia 2021 lub
  • 4-7 maja 2021 lub
  • 17-21 maja 2021 lub
  • 7-11 czerwca 2021 lub
  • 21-25 czerwca 2021
  • lipiec/sierpień/wrzesień 2021

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na serwisie facebook oraz portalu FB ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

2. Obsługi debat on-line poprzez:

a) zapewnienie przestrzeni (w Warszawie) oraz drobnego cateringu (kawa, herbata, woda, ciastka) w przypadku debaty z fizycznym udziałem uczestników  lub;

b) wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 10.03 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny transmisji (w wynajętej przestrzeni oraz w studio), obsługi oraz montażu i renderingu dla jednej debaty on-line.

Wyłonienie wykonawców

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach, nie później niż do 15.03.2021 roku do godz. 15:00. Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju obejmującą usługę realizacji dwóch debat online. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 530 776 898

Więcej informacji oraz załączniki: