Zapytanie ofertowe na realizację debat on-line w roku 2024 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach projektu finansowanego przez kampanię Beyond Fossil Fuels w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Fundacja zamierza zrealizować 2 debaty on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 debat on-line w ramach kampanii Beyond Fossil Fuels i działalności statutowej Instytutu do dnia 30 czerwca 2024.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1.
a) Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na portalu www.chronmyklimat.pl.

b) Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym z w serwisie Facebook oraz portalu FB ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.

2. Obsługi debat on-line poprzez wirtualne studio wraz z programem łączności telekonferencyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line. Fundacja planuje 2 debaty wyłącznie z wirtualnym udziałem uczestników.

3. Montażu i renderingu filmu z każdej debaty on-line.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl. Termin nadsyłania ofert upływa 28.03.2024 do godz. 12:00. W ofercie prosimy o podanie ceny dla jednej debaty oraz ceny łącznej za całą usługę. Prosimy o przedstawienie w ofercie portfolio dotychczas zrealizowanych projektów oraz wszystkich innych potrzebnych informacji, które uwiarygodnią wymagania stawiane oferentom.

Więcej informacji w pełnej treści ogłoszenia [LINK]

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia publicznego bez podania przyczyny.

Fundacja zamierza przeznaczyć na tego typu usługi 3400 EUR, czyli ok. 14200 PLN brutto.