ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4a/2019/KLIMAPOLKA z dnia 16.07.2019r.na usługi promocji w radio w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Co zamawiamy?

Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji medialnej w radio projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– 4 audycje promocyjne w formie wywiadu

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (nagrania) i emisji 4 programów w formule wywiadu w okresie do 21 grudnia 2019 roku. Programy powinny trwać w wersji podstawowej na antenie minimum 2 minuty. Warunkiem do spełnienia jest także dotarcie z programami do minimum 150000 odbiorców na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Emitująca programy stacja radiowa będzie promowana jako patron medialny projektu. Zamawiający chce także promować zrealizowane programy we własnym zakresie na portalu chronmyklimat.pl oraz chce je promować na profilu FB portalu chronmyklimat.pl

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i emisji programów na poniższe tematy dotyczące województwa zachodniopomorskiego:

  1. Wykorzystanie OZE w województwie, w tym na tle kraju.
  2. Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla biznesu, samorządów oraz indywidualnych odbiorców.
  3. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
  4. Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych lub w samorządach.

W zakresie każdego tematu Zamawiający pomoże w przygotowaniu materiałów merytorycznych do każdego programu.

Wykonawca powinien udokumentować fakt emisji programów Zamawiającemu (dokumentacja publikacji artykułów), co będzie podstawą rozliczenia zamówienia.

Jak złożyć ofertę?

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

ul. Nabielaka 15 lok. 1

00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA- radio- oferta”) ;

Ofertę można także przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– radio- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podane adresy).

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty muszą być złożone w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert, lub przesłać w formie PDF. Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

ul. Nabielaka 15 lok. 1

00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „KLIMAPOLKA- radio- oferta”) ;

Ofertę można także przesłać mailem wpisując w tytule wiadomości „KLIMAPOLKA– radio- oferta”, na adres: w.szymalski@ine-isd.org.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 24 lipca 2019 r., do godziny 12:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podane adresy).

Oferty niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego do dnia 24 lipca 2019 r. o godzinie 12:00.

Więcej informacji

Więcej informacji o przetargu znajduje się w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195812