Zapytanie ofertowe na promocję debat on-line w roku 2024 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach kampanii Beyond Fossil Fuels w prowadzonym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projekcie w ramach działalności statutowej Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie 2 debaty on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest promocja 2 debat on-line w ramach działalności projektowej i statutowej Instytutu do 30 czerwca 2024 roku.

Szeroka grupa docelowa powyższych debat: Politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy, studenci, biznes energetyczny, biznes transportowy, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji zamówienia:

Usługa powinna zostać zrealizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: w.szymalski[at]ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 28.03.2024 do godz. 12:00. Prosimy o podanie ceny za promocję jednej debaty on-line oraz za realizację całej usługi. Oraz przesłanie portfolio z realizowanych wcześniej usług.

Więcej informacji w pełnej treści ogłoszenia [LINK]

Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia publicznego bez podania przyczyny.

Fundacja zamierza przeznaczyć na tego typu usługi 1000 EUR, czyli ok. 4200 PLN brutto.