ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2021 na realizację debat on-line w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 5 debat on-line w opisanej zapytaniu formule.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na serwisie facebook oraz portalu FB chronmyklimat i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

2. Obsługi debat on-line poprzez:

a) zapewnienie studia (w Warszawie) oraz drobnego cateringu (kawa, herbata, woda, ciastka) w przypadku debaty z fizycznym udziałem uczestników  lub;

b) wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek[at]ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 10.08 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny transmisji, obsługi oraz montażu i renderingu dla jednej debaty on-line.

Więcej szczegółów w zapytaniu ofertowym – POBIERZ.