ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2019

na realizację debat on-line w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektów. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 6 debat on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na serwisie facebook oraz portalu chronmyklimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

2. Obsługi debat on-line poprzez zapewnienie Sali (w Warszawie), niezbędnego sprzętu do realizacji oraz drobnego cateringu (5 ekspertów + moderator)

3. Montaż i rendering filmu z debat on-line

Szczegóły zamówienia można znaleźć w materiale PDF: [ZOBACZ>>]