ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/KLIMAPOLKA z dnia 28.03.2019 r.

na usługi druku materiałów w ramach projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa składu graficznego, wydrukowania, przechowania i dostarczenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zestawu materiałów na potrzeby projektu „Polityka klimatyczna szansą dla Zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– publikacja;

– ulotka.

Więcej informacji zamieszczono w dokumentacji przetargowej:

KLIMAPOLKA_zapytanie ofertowe_druk

Zalacznik 1_Formularz oferty_KLIMAPOLKA_druk

Załącznik nr 2 oswiadczenie o braku powiazan KLIMAPOLKA_druk

Załącznik nr 3 oswiadczenie o spelnieniu warunkow KLIMAPOLKA_druk

Zalacznik 4 Wzor umowy KLIMAPOLKA_druk