Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji streamingu konferencji, w tym zapewnienie niezbędnego sprzętu i obsługi konferencji w miejscu trwania konferencji w sali  Warszawskiego Domu Technika NOT, ul. Tadeusza Czackiego 3/5 Warszawa. W ramach usługi konieczne będzie umożliwienie połączenia uczestników konferencji z sali z uczestnikami biorącymi udział online, zapewnienie połączeń pomiędzy prelegentami konferencji, a jej uczestnikami w internecie, zapewnienie możliwości zadawania pytań internetowym uczestnikom konferencji.

Zapewnienie realizacji streamingu w okresie 2 dni trwania konferencji w dniach 15-16 czerwca 2020r.:

  • zapewnienie niezbędnego sprzętu do streamingu konferencji w miejscu trwania konferencji
  • możliwość połączenia uczestników konferencji z sali, z uczestnikami internetowymi
  • zapewnienie połączeń pomiędzy prelegentami konferencji, a jej uczestnikami w internecie
  • zapewnienie możliwości zadawania pytań internetowym uczestnikom konferencji
  • zapewnienie możliwości realizacji prezentacji zdalnie przez prelegentów

Konferencja będzie jednocześnie transmitowana w trzech miejscach:

  • Portal www.chronmyklimat.pl
  • Fanpage Facebook Instytutu na rzecz Ekorozwoju
  • Fanpage Facebook Portalu Chrońmy Klimat

Wynajmujący salę zapewnia:                                                     

  • usługę stałego łącza internetowego o przepustowości dwukierunkowej 25/25 Mb/s
  • nagłośnienie (sprzęt i obsługę) na miejscu, które może być wykorzystane w celu nagłośnienia na potrzeby streamingu

O wyborze oferty będzie decydowała kwota zaproponowanych świadczeń.

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesyłać w terminie do 23 maja 2020 r. na adres ine@ine-isd.org.pl.

Osoba do kontaktu: Wojciech Szymalski, 795110368, w.szymalski@ine-isd.org.pl.

Konferencja będzie częścią międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All.