W związku z realizacją projektu pn. #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896,                             

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok 1, 00-743 Warszawa, NIP 5221006268, zamierza zakupić 2 laptopy z oprogramowaniem o parametrach jak poniżej:

I.             Laptop z oprogramowaniem szt.1 z akcesoriami:

Parametry wymagane:

Pamięć RAM- od 8 do 32 GIGA RAM

Rozmiar ekranu od 15,6 do 17 cali

Rozdzielczość ekranu HD

Karta graficzna GeForce GTX 1650 lub wydajniejsza

System Windows 10

Dysk SSD min 512 GB

Wbudowany mikrofon i głośniki

Karta sieciowa

Gniazdo rj45

Czytnik kart SD

Zewnętrzny czytnik DVD jeśli nie jest wbudowany

Akcesoria: mysz optyczna, torba dostosowana do oferowanego laptopa.

II.            Laptop  z oprogramowaniem szt.1 z akcesoriami:

Parametry wymagane:

Pamięć RAM- od 8 do 32 GIGA RAM

Rozmiar ekranu od 15,6 do 17 cali

System Windows 10

Dysk SSD min 512 GB

Wbudowany mikrofon i głośniki

Karta sieciowa

Wbudowany napęd czytający CD, DVD

Gniazdo rj45

Akcesoria: mysz optyczna, torba dostosowana do oferowanego laptopa

Oferta musi zawierać przybliżony termin realizacji zamówienia.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, objęty gwarancją. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.

Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zamówienia, nie później niż do dnia 13 kwietnia 2021 roku.

Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres ine@ine-isd.org.pl, z dopiskiem LAPTOPY INE do dnia 29 marca  2021 roku do godz. 15:00.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca powyższe parametry, zawierająca najniższą cenę.