na realizację druku i dystrybucji dwóch publikacji w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja dwóch publikacji będących streszczeniem w języku angielskim i polskim poradnika „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use”.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

Realizacji zlecenia na rzecz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju polegającego na druku publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use. Summary” w nakładzie 110 egzemplarzy i dystrybucji po 10 egzemplarzy na 11 adresów wskazanych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. W krajach: Polska, Chorwacja, Słowenia, Węgry i Włochy będą podane po dwa adresy, w Niemczech – jeden adres.

Realizacji zlecenia na rzecz Miasta Bydgoszcz polegającego na druku polskiego streszczenia publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use.” w nakładzie 50 egzemplarzy i dystrybucji 15 egzemplarzy na adres Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju i 35 na adres Miasta Bydgoszcz.

Specyfikacja dla obu broszur:

– format A4 (210×297 mm)

– liczba stron: 20 + okładka

– środki: papier powlekany matowy 150g certyfikowany, druk pełnokolorowy (4+4)

– okładka: karton 250g, druk pełnokolorowy (4+4) + zabezpieczenie folia mat (1+0)

– oprawa: szyta.

Publikacje w formacie do druku zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju w dniu zawarcia umowy. Publikacje zawierają zdjęcia i rysunki.

Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi.

Miejsce, termin przesłania oferty

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.swierkula@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 8 czerwca 2022 do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „Oferta na druk+dystrybucja streszczenia CWC“.

Załączniki: