Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla interpretatorów przyrody w Województwach: Lubelskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Mazowieckie. W terminie 01-02.2020 na potrzeby projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacja i  przeprowadzenie trzech warsztatów interpretacji przyrody  w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 obejmująca:

-rekrutację uczestników /20 osób/

-usługa szkoleniowa / 2 trenerów –

– zakwaterowanie dla 26 osób, 3 noce

– całodobowe wyżywienie dla 26

– sala konferencyjna wraz z wyposażeniem (ekran, projektor + kompatybilny komputer/laptop) mieszcząca 26 osób

Termin , sposób i miejsce złożenia oferty

Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres ośrodka

Cenę jednostkową netto, Cenę jednostkową brutto, Cenę całkowitą netto, Cenę całkowitą brutto elementów usługi:

Nocleg

Śniadanie

Obiad

Kolacja

Sala konferencyjna z wyposażeniem

oraz cenę netto i cenę brutto całkowitej usługi.

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: h.kryszynska@ine-isd.org.pl. Termin nadsyłania ofert upływa 22 grudnia .2019 r do godziny 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania można znaleźć w załączonym dokumencie [ZOBACZ>>]

W załączniku znajduje się zaświadczenie wymagane do złożenia wraz z ofertą [ZOBACZ>>]