Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi obejmującej realizację debat on-line w ramach „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji 3 debat on-line.

Realizacja jednej debaty on-line obejmuje

zapewnienie niezbędnego sprzętu i obsługi
wynajem sali
zapewnienie cateringu

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 23.02.2018r., do godz.13:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania:
Eko-lokator_Zapytanie ofertowe_debaty on-line
Załącznik 1-Formularz oferty_Eko-lokator_debaty on-line
Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań-Eko_lokator_debaty on-line
Załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnieniu warunków-Eko-lokator_debaty on-line