Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na opracowanie projektów graficznych trzech plakatów na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ( ang. City Water Circles:Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach)finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie plakatów na potrzeby projektu  „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym“ finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania projektów graficznych trzech plakatów o następujących tematykach:  

  1. Oszczędzanie wody w domu i poza domem. Przekaz skierowany do ogółu, do osób dorosłych z wykorzystaniem infografik.
  2. Wykorzystanie wody szarej oraz gromadzenie i wykorzystanie wody deszczowej. Przekaz skierowany do ogółu, do osób dorosłych z wykorzystaniem infografik.
  3. Obieg wody w mieście z elementami obiegu hydrologicznego. Przekaz storytelling skierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 17 grudnia 2019 r., do godz.09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W tytule e-maila musi pojawić się akronim „CWC“

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania: