na realizację jednej debaty on-line w dniu 20 kwietnia 2021 na temat aktywizacji seniorów na rzecz klimatu w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu #KLIMASENIORE-aktywizacja seniorów na rzecz klimatu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dotacji nr K1d/0896                              

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji debaty on-line w czasie rzeczywistym na serwisie facebook oraz portalu FB ChrońmyKlimat.pl i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, oraz na dwóch kanałach partnera projektu.

2. Obsługi debat on-line poprzez:

a) zapewnienie przestrzeni (w Warszawie) oraz drobnego cateringu (kawa, herbata, woda, ciastka) w przypadku debaty z fizycznym udziałem uczestników  lub;

b) wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 22.03 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny transmisji(w wynajętej przestrzeni oraz w studio), obsługi oraz montażu i renderingu.

Sposób oceny ofert:

Podstawą wyłonienia zwycięskiej oferty będzie cena za realizację jednej debaty on-line (60%) oraz ocena jakości oferowanego doświadczenia (portfolio projektów – 40%). Na ocenę jakości składają się następujące aspekty: lokalizacja proponowanego studia nagrań (np. jakość dojazdu komunikacją miejską, oddalenie studia od śródmieścia 10%), estetyka studia (na podstawie dostarczonych materiałów zdjęciowych 10%), charakter zrealizowanych zleceń (najwyżej cenione są zlecenia zbliżone stylem realizacji do planowanych debat 20%). Ocenę
jakości prowadzą niezależnie dwie osoby z zespołu Fundacji InE – oceną końcową stanowi średnia ocen dwóch ekspertów.

Wyłonienie wykonawców

Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego wynikach, nie później niż do 26.03.2021 roku do godz. 15:00. Wybrany w drodze niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca podpisze umowę z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju obejmującą usługę realizacji debaty online. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi oferentami.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 530 776 898