na realizację druku i dystrybucji polskiej wersji publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use” w ramach projektu: CWC „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC. City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja polskiej wersji publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use”.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

Realizacji zlecenia na rzecz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju polegającego na druku polskiej wersji językowej publikacji „City Water Circles transnational online handbook on circular urban water management and use. Summary” w nakładzie 15 egzemplarzy i  przesłanie ich na 2 adresy na terenie Polski (w ilości 5 i 10 egzemplarzy) wskazane przez Zamawiającego. Publikacja w formacie do druku zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. Publikacja zawiera zdjęcia i rysunki. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru usługi.

Specyfikacja dla publikacji:

– format A4 (210×297 mm)

– liczba stron: 268  + okładka

– środki: papier 115g certyfikowany, druk pełnokolorowy (4+4)

– okładka: karton 250g, druk pełnokolorowy (4+4) + zabezpieczenie folia mat (1+0)

– oprawa: klejona.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji usługi druku i dystrybucji do dnia 30.06.2022 roku.

Miejsce, termin przesłania oferty

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.swierkula@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 9 czerwca 2022 do godz. 15:00. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „Oferta druku – handbook CWC“.

Załączniki