Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi m.in. wysokiej jakości tablic przenośnych z fotografiami, ,transport, zabezpieczenie potrzeby projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie polega na świadczeniu kompleksowych usług związanych z organizacją mobilnej wystawy zdjęć przyrodniczych „W sieci natury” w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

30 fotografii przyrodniczych. Ekspozycja prac będzie miała miejsce w obiektach zamkniętych.

Zakres zamówienia obejmuje: 30 tablic i ich dostawy.

1. Wykonanie 30 tablic ekspozycyjnych w formacie B1 (70x100cm) z wydrukiem zdjęć, w tym przystosowanie do druku zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego (np. wykadrowanie) i uwzględnienie w projektach wydruków informacji o autorze zdjęcia, tytule zdjęcia oraz o dofinansowaniu wystawy ze środków unijnych i wymaganych logotypów, które przekaże Zamawiający.

2. Prace projektowe powinny być konsultowane z Zamawiającym, a projekt końcowy musi zostać przez niego zatwierdzony. Tablice z fotografiami muszą być wydrukowane w wysokiej jakości, full color, dostosowanej do rozdzielczości zdjęć będących tematem wystawy (minimum 300 dpi) i trwałe (np. twarde płyty PCV). Wydruk w technice używanej powszechnie przy wydrukach wielkoformatowych zdjęć i zapewniającej najwyższą jakość wydruku (prosimy o podanie w ofercie proponowanej techniki). Tablice powinny być przystosowane do zawieszenia na ścianie.

3. Dostawa do Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 07 sierpnia 2020 r., do godz. 24:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W tytule e-maila musi pojawić się akronim „Agroturystyka“.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.