Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na opracowanie graficzne wraz z opisem specyfikacji, oraz produkcja elementów gry planszowej dotyczącej obiegu wody na potrzeby projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” ( ang. City Water Circles:Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do wykonania projektów graficznych, opisu specyfikacji oraz produkcji elementów gry planszowej dotyczącej obiegu wody:

1. Opracowanie graficzne 100 kart do gry, po 25 do każdej kategorii, oraz wydruk w kolorystyce 4+4, na papierze 350 gramów, kreda mat, rozmiar 12 x 8,5 cm, o zaokrąglonych rogach.

2. Opracowanie graficzne planszy do gry, oraz wydruk w kolorystyce 4+4, na kartonie, w rozmiarze 40 x 40 cm.

3. Opracowanie graficzne opakowania do gry, oraz produkcja w kolorystyce 4+0, na kartonie, oraz produkcja w rozmiarze 41 x 21 x 4,5 cm.

4. Produkcja elementów gry: 4 różnokolorowe pionki, 1 kostka.

5. Opis specyfikacji kolorystycznej CMYK każdego elementu gry.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 03 lutego 2020 r., do godz.09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

W tytule e-maila musi pojawić się akronim „CWC“.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania: