Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy na usługi tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstów 7 (siedmiu) prezentacji zapisanych w programie Microsoft Power Point z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności gospodarowania wodą i ściekami w ramach realizowanego projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC, City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do tłumaczenia z języka angielskiego na polski 7 (siedmiu) prezentacji zapisanych w programie Microsoft Power Point stanowiących łącznie 326 slajdów i szacunkowo 62 strony tłumaczeniowe (przyjmując, że 1 strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) z zachowaniem zastosowanej czcionki. Prezentacje zawierają tekst, zdjęcia, grafiki i tabele. Tłumaczenie zostanie wykonane z dbałością o jakość gramatyczną, stylistyczną oraz merytoryczną.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 14 maja 2020 r., do godz.09:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.swierkula@ine-isd.org.pl. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. w tytule wiadomości / temacie maila należy napisać „CWC – oferta na tłumaczenie“.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania: