na promocję debat on-line w miesiącach kwiecień-czerwiec 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 4 debaty on-line w opisanej poniżej formule.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja promocji debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu na podane poniżej ogólnie tematy:

  • Energetyka w Polsce
  • Zrównoważony transport
  • Prawo w zakresie emisji gazów cieplarnianych w krajach UE
  • Ubóstwo energetyczne

Szeroka grupa docelowa powyższych debat:

Politycy, samorządowcy, urzędnicy, naukowcy, studenci, biznes energetyczny, biznes transportowy, organizacje pozarządowe.

Przewiduje się emisję debat na żywo on-line w następujących ramowych terminach:

  • 4-7 maja 2021
  • 17-21 maja 2021
  • 7-11 czerwca 2021
  • 21-25 czerwca 2021

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Zweryfikowania grupy docelowej dla każdej debaty on-line i ustalenia najlepszych medialnych kanałów dotarcia do niej we współpracy z Zamawiającym.  

2. Promocji każdej debaty on-line na wskazany temat przed jej datą emisji oraz po jej zakończeniu co najmniej poprzez następujące kanały medialne:

– media społecznościowe, w tym z wykorzystaniem kanałów FB ChrońmyKlimat.pl oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także kanału LinkedIn Fundacji InE, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania grafik i tekstów do postów oraz realizacji usług promocji;

– media internetowe, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania zaproszeń i innych tekstów promocyjnych lub relacjonujących wyniki debaty (co najmniej 3 teksty dla 1 debaty), które będą przedmiotem płatnej publikacji na stronach internetowych mediów internetowych skierowanych do odbiorcy ogólnopolskiego.

– inne media oraz formy promocji zaproponowane przez Wykonawcę.

3.  Określenia obligatoryjnych elementów treści wzoru zaproszenia, artykułu, maila czy grafiki z Zamawiającym.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 29.03 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny usług promocji w mediach społecznościowych oraz mediach internetowych dla promocji jednej debaty on-line.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, tel. +48 507 126 917

Załączniki obligatoryjne do złożenia oferty: