Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi obejmującej produkcję prezentacji multimedialnych w ramach „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wyprodukowania 6 prezentacji multimedialnych i dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Przygotowanie jednej prezentacji obejmuje:

konsultacje scenariusza,
opracowanie grafiki,
animację,
nagranie lektora,
udźwiękowienie,
montaż i rendering.

Wykonawca wykona dwie wersje każdej prezentacji: poglądową (bez podkładu dźwiękowego i bez lektora) oraz finalną (w rozdzielczości 1280×720 (HD) z podkładem dźwiękowym i głosem lektora).
Wykonawca przygotuje projekt koncepcji graficznej całego cyklu prezentacji multimedialnej.
Wykonawca przygotuje projekt i wykona intro wspólne dla wszystkich prezentacji.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 4 października 2017 r., do godz.15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl.

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania:
Eko-lokator Zapytanie ofertowe prezentacje multimedialne
Załącznik 1 – Formularz oferty Eko-lokator prezentacje multimedialne
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Eko-lokator prezentacje multimedialne
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Eko-lokator prezentacje multimedialne
Załącznik 4 – Wzór umowy Eko-lokator prezentacje multimedialne