ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2021 na promocję debat on-line w miesiącach sierpień-grudzień 2021 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundacja zamierza zrealizować w tym okresie co najmniej 5 debat on-line w opisanej za pytaniu formule.

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Zweryfikowania grupy docelowej dla każdej debaty on-line i ustalenia najlepszych medialnych kanałów dotarcia do niej we współpracy z Zamawiającym.  

2. Promocji każdej debaty on-line na wskazany temat przed jej datą emisji oraz po jej zakończeniu co najmniej poprzez następujące kanały medialne:

– media społecznościowe, w tym z wykorzystaniem kanałów FB ChrońmyKlimat.pl oraz Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także kanału LinkedIn Fundacji InE, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania grafik i tekstów do postów oraz realizacji usług promocji;

– media internetowe, w ramach czego zamawiający wymaga przygotowania zaproszeń i innych tekstów promocyjnych lub relacjonujących wyniki debaty (co najmniej 4 teksty dla 1 debaty), z których 3 będą przedmiotem płatnej publikacji na stronach internetowych mediów internetowych skierowanych do odbiorcy ogólnopolskiego.

– inne media oraz formy promocji zaproponowane przez Wykonawcę.

3.  Określenia obligatoryjnych elementów treści wzoru zaproszenia, artykułu, maila czy grafiki z Zamawiającym przed jego publikacją.

4. Realizacji promocji zgodnie z ramowym harmonogramem przedstawionym w zapytaniu.

Składanie ofert

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 26.08 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny usług promocji w mediach społecznościowych oraz mediach internetowych dla promocji jednej debaty on-line.

Pełne informacje w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe nr 8/2021