ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2021 na realizację debat on-line w miesiącach luty-czerwiec 2022 na temat różnych aspektów ochrony środowiska w ramach prowadzonego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu LIFE_UNIFY dofinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz innych działań statutowych fundacji.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat on-line w ramach działalności projektowej Instytutu na podane poniżej ogólnie tematy:

 • Ochrona klimatu w biznesie
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych poprzez mechanizm podziału zobowiązań (ESR)
 • Przeznaczanie Funduszy UE na cele ochrony klimatu
 • Pakiet Fitfor55% i jego potencjalne skutki dla Polski i Europy
 • Samorządy a polityka klimatyczna

Przewiduje się emisję debat na żywo on-line w następujących ramowych terminach:

 • 14-25 lutego 2022 lub
 • 7-18 marca 2022 lub
 • 30 marca-13 kwietnia 2022 lub
 • 20-29 kwietnia 2022 lub
 • 9-20 maja 2022 lub
 • 30 maja-10 czerwca 2022 lub
 • 20-30 czerwca 2022

W ramach zlecenia Wykonawca zobligowany będzie do:

1. Transmisji debat on-line w czasie rzeczywistym na stronie internetowej www.chronmyklimat.pl oraz na serwisie facebook oraz portalu FB chronmyklimat i/lub FB Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju i/lub LinkedIn Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

2. Obsługi debat on-line poprzez:

a) zapewnienie studia (w Warszawie) oraz drobnego cateringu (kawa, herbata, woda, ciastka) w przypadku debaty z fizycznym udziałem uczestników lub;

b) wirtualnego studia wraz z programem łączności telekonferecyjnej, a także niezbędnego sprzętu do realizacji debat on-line, w przypadku wirtualnego udziału uczestników.

3. Montaż i rendering filmu z każdej debaty on-line

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty prosimy wysyłać drogą mailową na skrzynkę pocztową: k.wieladek@ine-isd.org.pl Termin nadsyłania ofert upływa 20.12.21 do godz. 15:00. Prosimy o podanie osobnej wyceny transmisji, obsługi oraz montażu i renderingu dla jednej debaty on-line.

Osoba do kontaktu:

Konrad Wielądek, adres e-mail k.wieladek@ine-isd.org.pl, , tel. +48 507 126 917

Pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ofert znajdują się w zapytaniu ofertowym poniżej: