Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje dostawcy usługi obejmującej wynajem sal konferencyjnych i zapewnieniu wyżywienia na potrzeby 24 szkoleń w ramach „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oferty można składać pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
L. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa

(na przesyłce pocztowej należy dopisać „EKO-LOKATOR– oferta usług dot. szkoleń”)

Ofertę należy złożyć do dnia 3 października 2017 r., do godziny 15:00 (liczy się data wpłynięcia przesyłki na podany adres).

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania:
Eko-lokator zamówienie ofertowe nr 3
Załącznik 1- Formularz oferty Eko-lokator zamówienie ofertowe nr 3
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań Eko-lokator zamówienie ofertowe nr 3
Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków Eko-lokator zamówienie ofertowe nr 3
Załącznik 4 – Wzór umowy – Eko-lokator zamówienie ofertowe nr 3