Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje wykonawcy projektu identyfikacji wizualnej przedsięwzięcia „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” nr POIS.02.04.00-00-0081/16 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem zamówienia, jest system identyfikacji wizualnej projektu pt.: „Eko-lokator – edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarządzaniem budynkami” o akronimie Eko-lokator. System będzie w pełni uwzględniał aktualne „Zasady promocji i oznakowania projektów” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opisane na stronach pois.gov.pl.

W zakres systemu identyfikacji wizualnej wchodzą:
– logotyp projektu (wraz z wzorcami barwnymi)
– tablice informacyjne;
– papier firmowy;
– teczki;
– certyfikat;
– szablon prezentacji multimedialnej;
– okładki broszur i wydawnictw w różnych formatach;
– projekt graficzny bannera reklamowego do kampanii internetowej.
– plakat;
–  roll-up lub stand.

Termin wykonania zamówienia: 4 września 2017 r.

Oferta powinna zostać przesłana w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz.13:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl

Osobą odpowiedzialną za kontakt z Oferentami jest Konrad Wielądek; k.wieladek@ine-isd.org.pl; +48 530 776 898

Liczymy na zainteresowanie i oczekujemy na Państwa propozycje. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Załączniki do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE_system wizualizacji
Załącznik nr1 – Formularz Oferty_System Identyfikacji Wizualnej
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych_system wizualizacji
Załącznik nr 3 – Wzór umowy_system wizualizacji