Niniejszym zawiadamiam o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/CWC z dnia 11.05.2020 r. na usługę tłumaczenia z języka angielskiego na język polski tekstów 7 (siedmiu) prezentacji zapisanych w programie Microsoft Power Point z dziedziny ochrony środowiska, a w szczególności gospodarowania wodą i ściekami w ramach realizowanego projektu „Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym” (CE1578 CWC, City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zadecydowano, że do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę Vena Magdalena Mieliwodzka, ul. Meksykańska 8 m.153, 03-948  Warszawa.