Z początkiem lutego ruszają w projekcie ADAPTCITY konsultacje społeczne. Zapewne nie wszyscy chętni, z różnych przyczyn, będą mogli wziąć udział w naszych spotkaniach. Zadbaliśmy jednak o to, by aktywnie włączyli się w proces tworzenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy.

Zgłoś POMYSŁ na KLIMAT dotyczący jednego lub kilku wymienionych poniżej obszarów, które są traktowane przez m.st. Warszawa jako kluczowe dla adaptacji do zmian klimatu. Każdy zgłaszany pomysł MUSI wpisywać się w choćby w jeden z nich:

  • Zapobieganie podtopieniom
  • Ochrona przed powodzią
  • Ograniczanie skutków upału
  • Zapobieganie suszy
  • Ograniczenie skutków silnego wiatru
  • Zanieczyszczenia powietrza

Wykluczone jest zgłaszanie pomysłów związanych ze sponsoringiem, w tym sportowym, działań o charakterze marketingowym oraz pomysłów, których beneficjentami są pojedyncze osoby lub rodziny.

POMYSŁY na KLIMAT możesz przekazać do końca czerwca 2017 r.:

elektronicznie za pomocą formularza google –  WYPEŁNIJ
elektronicznie poniżej za pośrednictwem platformy Urzędu m.st. Warszawy. Link do platformy jest TUTAJ.
lub za pomocą formularza (do pobrania TUTAJ), który wypełniony należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:​na konsultacje@adaptcity.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15/1, 00-743 Warszawa (koniecznie z dopiskiem: ADAPTCITY – KONSULTACJE)

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych oraz ich wynikach znajdziesz na stronie www.adaptcity.pl