Miło nam poinformować, że 30 listopada 2021 roku Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju otrzymała nagrodę Zielony Orzeł Rzeczpospolitej. „Z PKE w 1990 r. wyrósł Instytut na rzecz Ekorozwoju. Przez kolejnych 30 lat był jedną z najbardziej kompetentnych organizacji o charakterze analitycznym i konsultingowym. We wszystkich obszarach, na które Instytut stara się wpływać, chodzi o skuteczne zintegrowanie polityki ekologicznej z planami i działaniami decydentów. Stu kilkudziesięciu ekspertów, którzy do dziś działali w Instytucie zrealizowało około 400 projektów. Imponujący dorobek.” – napisała Rzeczpospolita w uzasadnieniu.

Więcej w materiale gazety: https://klimat.rp.pl/walka-o-klimat/art19148761-zielone-orly-rzeczpospolitej-przyznane oraz na filmie video (od minuty 15:00):

Podziękowania

Tą drogą prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, dr Wojciech Szymalski, chciałby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania tej nagrody: fundatorom, członkom kolejnych rad fundacji, zarówno byłym jak i obecnym pracownikom organizacji, a także bliższym i dalszym współpracownikom oraz zespołowi dziennika „Rzeczpospolita”. Jest to nagroda za 30 lat stałej i wymagającej dużego zaangażowania pracy u podstaw, nad zmianą świadomości, kierunków polityki, tworzeniem nowych idei i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w której sukcesy nie są zwykle tak widoczne, jak w momencie przyznania tej nagrody. Dziękujemy!

Polecamy się

Wszystkim, którzy chcieliby wesprzeć dalsze działania Fundacji polecamy się:

https://www.chronmyklimat.pl/wesprzyj-nas/

Nasze dokonania

Przypominamy, że w ciągu tych 30 lat zrealizowaliśmy liczne projekty oraz osiągnęliśmy kilka sukcesów: