W związku z decyzjami rządu RP mającymi na celu prewencję rozprzestrzeniania się choroby przenoszonej przez kornawirusa w Polsce o zamknięciu szkół państwowych i przedszkoli, sukcesywnymi decyzjami rektorów o zawieszeniu zajęć na uczelniach oraz prezesów firm o ograniczeniu możliwości wzięcia udziału w konferencjach ich pracowników organizacja konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?” stała się na tyle utrudniona, że podjęliśmy decyzję o przełożeniu jej na inny termin.

W konsultacji z Radą Naukowo-Programową postanowiono, że konferencja zostaje przesunięta na dni 15 i 16 czerwca 2020 roku.

Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia na konferencję pozostają ważne. W związku ze zmianą terminu nieznacznej zmianie może ulec program spotkania. Dotychczas planowany program był następujący: [>>LINK]

W związku z przesunięciem terminu przedłużamy termin rejestracji uczestników na nasze wydarzenie:

Formularz zgłoszeniowy: [>>EVENEA]

UWAGA – przyjmując zgłoszenia na konferencję oczekujemy podania ciekawych postulatów i rekomendacji dla polityki ochrony środowiska po roku 2020, które będą wzięte pod uwagę w przygotowaniu apelu konferencyjnego.

Radę Naukowo-Programową Konferencji stanowią:

Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Zbigniew Bochniarz, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Warsaw&Evans School of Public Policy and Governance, University of Washington, Seattle

Dr hab. prof. nadzw., Tadeusz J. Chmielewski, Wydział Biologii Nauk o  Zwierzętach i Gospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Joanna Godlewska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka

Dr Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław

Dr Anna Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Mizgajski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Przemysław Nawrocki, WWF Polska

Mgr Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Barbara Szulczewska, emerytowany pracownik SGGW

Dr Michał Wilczyński, niezależny

Dr hab. Mariusz Kistowski prof. UG, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Borys; Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Barbara Żarska, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie

dr Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

Honorowy patronat nad konferencją objęło 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak.

Konferencja będzie częścią międzynarodowego projektu Make Europe Sustainable for All.

Patronaty promocyjne: